Toxický partner - jak ho poznat ve vztahu?

Velmi často žijeme ve vztazích, které nemají nic společného s láskou a jsou od počátku toxické.

Co to vlastně toxický vztah je? Líbí se mi definice převzatá z Cambridge Dictionary. „Toxický vztah je takový, který Vám působí po dlouho dobu mnoho utrpení a neštěstí.“ A toto se bohužel podepisuje nejen na našem psychickém zdraví, ale hlavně na zdraví fyzickém. Hlavní problém je to, že toxicita ve vztahu není na první pohled hned vidět nebo si to ve své zamilovanosti nechceme připustit.

Hodně to souvisí s tím, jak se my sami máme rádi, co našemu partnerovi dovolíme, jaké mu nastavíme hranice a co ve vztahu s takovým člověkem vlastně hledáme my. Možná nám v dětství chyběla bezpodmínečná láska od rodičů a tak si myslíme, že nám ji ten druhý poskytne a v našem srdci se zacelí hluboká černá díra a touha být milovaní a přijímáni. Většinou totiž očekáváme, že se ten druhý k nám bude chovat naprosto stejně, jako se my chováme k ní nebo k němu.

Co signalizuje, že máte toxický vztah?

Každý z partnerů vnímá vztah jinak a co je toxické pro jednoho, nemusí jako toxické vnímat ten druhý. Nicméně, existuje několik signálů, které vám napoví, že je ve vztahu něco špatně.

1. Všudypřítomná kritika

Je to neustálá, velmi útočná kritika. Tomu druhému taková kritika nedělá dobře, protože vychází z nějakých předchozích zranění partnera, který vás kritizuje. Pokud se ke kritice připojí i tzv. emoční myšlení, kdy je partner natolik pohlcen svými emocemi, že nekritizuje konkrétní chování nebo situace, ale vymýšlí si svoje vlastní scénáře, potom se jedná o silně zraněného člověka. Kritizující partner si ve své hlavě vytváří situace, které se nestaly, ale on/ona tomu stejně věří. Nebo používá slovní obraty typu: „Pořád, nikdy, vždycky.“ 
Tato kritika má jediný cíl a to vás zranit a ne situaci nebo konflikt konstruktivně vyřešit. Je v ní skryto odmítnutí partnera.

2. Neustále vám lže

Přiznejme si to upřímně, každý člověk lže několikrát za den. Musíme ale rozlišovat lhaní, které je ve prospěch partnera a lhaní, kdy tomu druhému způsobíme bolest nebo ztrátu důvěry. 
Pokud partnerce napíšete, že jedete z práce hned domů, ale cestou se zastavíte pro kytici růží a koupíte lahev vína, abyste si mohli udělat hezký a romantický večer, potom je taková forma lži přijatelná. Nedělám nic, co by partnera zranilo, ale naopak ho chci překvapit a prožít s ní / ním hezký večer.

Závažné lhaní se projevuje tím, že před partnerem záměrně něco tajím, nechci mu z nějakého důvodu  říct pravdu, protože by to moji osobu vykreslilo ve špatném světle nebo nemám úplně čisté svědomí. Uvedu pár příkladů.

Představte si např. že vaše partnerka odjede na prodloužený víkend se svými mužskými kamarády někam na hory, celé 4 dny vám nezavolá, téměř vám nenapíše a nedá o sobě vědět, tvrdí vám, že to jsou jen parťáci na hory a vy se pak po 10 měsících vztahu dozvíte, že jeden z „kamarádů“ s kterým tam spala na pokoji nebyl jen parťák na hory, ale její bývalý přítel, o kterém vám záměrně lhala a neřekla pravdu. 
Nebo vám partner či partnerka lže, že je někde jinde než skutečně je, aby nemusel/a říct pravdu. Pokud vám partner / partnerka zalže jednou, dá se to odpustit. Pokud ale zažíváte závažné lhaní několikrát ve vztahu, je otázkou, co vás v takovémto toxickém vztahu stále drží.

3. Neumí si přiznat chybu, nemá vlastní sebereflexi

Dělat chyby je lidské a chyby zkrátka děláme všichni. Dospělé chování je takové, kdy si chybu přiznám, poučím se z ní a příště ji už nikdy nebudu opakovat. Pokud svého partnera opravdu miluji, záleží mi na tom, abych chyby nedělal a svého partnera tímto nezraňoval. Pokud partner nebo partnerka neustále popírá, že by něco udělal/a špatně, nepřizná svou chybu v situacích, které vám ublížily a neustále se jenom vymlouvá, nemá ani kousek vlastní sebereflexe, potom víte, že takový člověk je toxický a pokračování ve vztahu s ním nebude možné.

4. Raději tráví čas s jinými než s vámi

Je samozřejmě špatně, pokud spolu partneři tráví 100% svého času, jsou na sobě závislí, nehnou se od sebe 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Toto není zdravý vztah, ale závislost.

Pokud ale váš partner nebo partnerka neustále upřednostňuje ostatní (hlavně osoby opačného pohlaví) a s vámi je ochotna / ochoten strávit jen pár dnů v měsíci, protože vždy budou mít přednost ti druzí, pak je ve vztahu něco špatně. Vztah se musí budovat dlouhou dobu, musíme si ke svému partnerovi či partnerce vybudovat důvěru a hlavně poznat ho / ji v různých situacích. Možná takováto neochota trávit s vámi čas má jiný důvod a to ten, že vás partner či partnerka nemiluje nebo nechce, abyste poznali jeho / její skutečnou povahu. Protože kdybyste poznali její / jeho skutečnou osobnost, rychle byste si to rozmysleli a ze vztahu s takovým člověkem odešli.

5. Manipuluje s vámi

Většina z nás používá manipulaci, abychom dosáhli svého cíle např. v práci, v podnikání, v byznyse, v komunikaci se zákazníky. Manipulací chceme dosáhnout, aby ti druzí přijali naše argumenty, aby udělali něco, co sami udělat nechtějí. Pomocí manipulace se manipulátoři snaží působit na naše myšlení a chování. Snaží se svou oběť ovládat a naplnit tak svoje touhy a přání. Někteří manipulátoři manipulují nevědomě, ale zhruba 20% manipulátorů to dělá zcela vědomě a s jasným cílem. Vyvolat ve vás pocity strachu, viny, pochybnosti nebo na vás vyvinout tlak. 

Proč někteří lidé manipulují?

Důvodů je několik. Mají pocit strachu, selhání, bezmoci. Nebo se to naučili v dětství od svých rodičů, sourozenců, učitelů, kamarádů. Někdy to může být taková hra z jejich strany, aby si otestovali, co ti druzí vydrží a kam až mohou zajít. Nebo aby svoje selhání přehodili na někoho jiného a oni pak vypadali jako ti hodní. Někdo si také libuje v roli oběti a snaží se svého partnera pošpinit, aby z toho vyšel jako ten, kdo je chudáček a ve vztahu hrozně trpí.

Opět uvedu příklad. Představte si situaci, kdy vaše partnerka napíše svému kamarádovi, že ji partner brání jít s ním na hory, že by pak měla doma zle. Je to ukázka drsné manipulace, protože sama nechce převzít odpovědnost za to, že by kamarádovi oznámila, že už má partnerský vztah a chce víkendy trávit se svým přítelem, kterého celý týden nevidí. Dotčený kamarád, který je v tomto platonickém vztahu citově zaangažovaný si zprávu ještě více přibarví a ostatním kamarádům ve skupině řekne, jaký je ten nový partner hrozný, jak v tom vztahu jeho kamarádka trpí a je nespokojená, že ji partner brání chodit s ním na hory a ona by to tak moc chtěla. Partner potom neví, proč se ostatní kamarádi k němu chovají rezervovaně, proč se kamarádský vztah ve skupině narušil a teprve po 3 měsících zjistí, jaké manipulativní pomluvy o něm jeho partnerka šíří za jeho zády. 

Manipulátoři se vždy chovají tak, aby mohli svoje slova popřít nebo říct, že to ten druhý špatně pochopil, že to byl jen hloupý vtip a že oni vlastně za nic nemůžou. Pokud s vámi někdo tímto způsobem manipuluje, není na co čekat a je potřeba vztah co nejdříve ukončit. Lidé se nemění, to jen my pořád očekáváme, že se ten druhý změní, bude se chovat férově, uvědomí si svoje chování a změní ho.

Typická věta manipulátora může znít třeba takto: „Nikdo tě už nikdy nebude milovat tak jako já!“

6. Nemá k vám úctu ani respekt

Respekt a vzájemná úcta je základem každého dobře fungujícího vztahu. Pokud mám někoho opravdu rád a miluji ho, budu svému partnerovi vždy projevovat úctu, lásku a respekt. 

Jestliže se ve vztahu setkáte se situacemi, kdy vás partner nebo partnerka ponižuje v soukromí i před ostatními, je na vás sprostá/ý, neustále na vás útočí výčitkami a bezdůvodným obviňováním, neprojevuje o vás zájem, fyzicky vám brání v pohybu dokud na vás nevyrchlí tuny svých výčitek, pak se opravdu nejedná o úctu, lásku a respekt. 

Stejně tak když má partnerka potřebu ihned po pípnutí zprávy na svém telefonu odběhnout do vedlejší místnosti, schovat se tam s telefonem a tajně si řešit zprávu od svého „známého“. Nebo si tajně dopisuje s ostatními muži a vám o tom lže. Potom se rozhodně nejedná o úctu, lásku ani respekt. Pokud nemám před partnerem co skrývat tak mi nevadí, když můj partner vidí, co a s kým si píšu nebo jak se chovám na sociálních sítích.

Bez vzájemné úcty, lásky a respektu nemůže žádný vztah dlouhodobě fungovat a už vůbec ne vydržet.

7. Používá dvojí metr

Rovnováha ve vztahu je důležitá. Žádný z partnerů by ve vztahu neměl mít tzv. navrch a nemělo by mu /jí vadit chování, které sám dělá. Oba partneři jsou svobodné lidské bytosti se svými potřebami a touhami. Je naprosto přirozené umožnit partnerovi, aby se choval podle svojí přirozenosti, pokud tím neubližuje tomu druhému.

Líbí se mi jedna myšlenka, která říká: „Chovej se k druhému tak, jak bys chtěl, aby se on / ona choval/a k tobě.“ Tímto přístupem může vztah fungovat zdravým způsobem.

Pokud ale ve vztahu zažíváte situace, kdy jeden z partnerů může udělat cokoliv a když to stejné udělá ten druhý, tak je oheň na střeše, snese se na vás tuna výčitek, zažíváte hysterické a žárlivé scény, potom je něco špatně.

Půjde-li např. vaše partnerka tancovat s kamarády někam do hospody, vyrazí sama s kamarádem do hor na túru, pozdě v noci si dopisuje s jiným mužem apod., potom je logické, že nemůže vyčítat podobné chování svému partnerovi. Pokud ale zažíváte situace, že vy nesmíte nic a ten druhý si k vám může dovolit prakticky cokoliv, neustále se jenom vymlouvá a své chování popírá, potom setrváváte ve vztahu s toxickým partnerem.

8. Napadá vás slovně i fyzicky

Jakákoliv agrese je špatná. Ať už se jedná o slovní útoky, neustálé ponižování, vyčítání, žárlivé, hysterické sény nebo když vás partner napadá i fyzicky. Mluví se pouze o násilí na ženách, ale průzkumy uvádějí, že i muži čelí fyzickým útokům a agresi ze strany žen. Vychází to zhruba 50:50.

Společnost je nastavena tak, že muž je vždy agresor a žena je vždy oběť. Napadení muži bohužel zažívají pocity studu, neumí se s napadením vyrovnat, protože pokud to nejsou agresivní psychopati, tak ženu nikdy neudeří. A toho využívají agresivní, manipulativní ženy, které jsou schopny muže fyzicky napadnout. Muž většinou takovou reakci nečeká, takže po prvním útoku je v šoku a neví, jak se s tím vyrovnat. Navíc, stydí se o tom komukoliv říct, protože okolí mu nebude věřit a může vypadat před ostatními jako slaboch.

Pokud jste se stali obětí fyzického útoku, není nic špatného na tom spojit se s odborníkem (psychoterapeutem) a tuto traumatickou situaci s ním rozebrat. Není to vaše vina, pokud vás někdo fyzicky napadá, spíše to vypovídá o agresorovi samotném, ať už je to muž nebo žena.

Jakmile se dostaví ve vztahu fyzické útoky, nedívejte se nalevo ani napravo a honem utíkejte. Příště můžete skončit třeba s nožem v břichu!

9. Chce o vás vědět naprosto vše

Je krásné, když se ve vztahu cítíte přijímáni, když váš partner nebo partnerka doslova dychtí po vašich zážitcích, zkušenostech, obavách, fantaziích, touhách, tajemstvích a chce o vás vědět naprosto vše. Zároveň vám dává pocit, že jste tou nejúžasnější osobou na Zemi.

Na druhou stranu vám nemá potřebu sdělovat nic o svém soukromí. Dávkuje vám informace o sobě, o své práci, o svých bývalých partnerech, kamarádech, o své minulosti a to jak se to zrovna hodí. V tomto případě byste měli být na pozoru, protože tímto přístupem s vámi vaše partnerka nebo partner manipuluje a jen se snaží získat vaši úplnou důvěru.

Ve skutečnosti si jen bude pamatovat všechna vaše slova, která začne postupně používat proti vám. Bude je překrucovat, vytrhávat z kontextu nebo vám neustále vyčítat něco, co se stalo ještě dávno před vaším vztahem.

Doporučení na závěr

Pokud žijete ve vztahu s toxickým partnerem tak není nic špatného z takového vztahu odejít. Pokud jste dotyčnou osobu opravdu milovali, budete se cítit několik měsíců na dně a budete muset překonat jednotlivé fáze truchlení a zpracování ztráty. Obvykle tato doba trvá 3 – 6 měsíců. 

Pamatujte, že každý vztah a každá zkušenost je dobrá, pokud se z ní dokážete poučit a v budoucnu už podobné chyby neopakovat. Pro sebe si napište, co vás taková zkušenost naučila a co jste si pro sebe uvědomili.

Také bude dobré zapracovat na svoji sebelásce a sebeúctě, abyste v budoucnu nespadli do podobně toxického vztahu. Udělat chybu je naprosto přirozené. Pokud ale chyby neustále opakujete, potom to už není chyba, ale vaše rozhodnutí a volba. A já vám přeji, aby vaše další vztahy už byly zdravé a funkční.

Máte zájem o další články do e-mailu?

Zadejte svou e-mailovou adresu a já Vám občas pošlu zajímavý článek nebo tip.

    Další články

    Shopping Basket