V jakých oblastech Vám pomohu?

Ani ten nejvíce sebejistý a sebevědomý člověk neví všechno!

Někdy zkrátka potřebujeme někoho nezávislého, člověka s nezaujatým pohledem.

Ten nám pomůže vyskočit z bubliny, ve které žijeme, abychom se podívali  na určitou situaci jinýma očima.

SPOLEČNĚ MŮŽEME ŘEŠIT TŘEBA TATO TÉMATA

Každé Vaše téma je pro mě důležité a budeme na něm společně pracovat.

Jak se vyrovnat se stresem

Chronický stres nás dlouhodobě zabíjí, proto se potřebujeme naučit, jak se s ním vypořádat.

Práce a osobní život

Jak si ve svém životě najít rovnováhu, jak skloubit pracovní i osobní záležitosti tak, aby nám přinášely radost.

Umět říkat "NE"

Nastavit si vlastní hranice a naučit se říkat NE tam, kde to potřebujeme, abychom byli v pohodě.

Jak řídit svůj čas

Stanovit si v životě priority a těm věnovat svůj čas. Jak si najít čas pro sebe a své zájmy?

Být se sebou spokojený

Nebýt na sebe tak přísný. Najít si v životě to, co nám dělá radost.

Vztahy (nejen partnerské)

Jak vnést do jakéhokoliv vztahu úctu spokojenost a respekt? Jak se s tím druhým domluvit?

Jak vést svůj tým

Být efektivní při vedení svého pracovního týmu.

Jak nevyhořet

Najít v sobě energii a opět žít spokojený a úspěšný život.

Objevit svoje silné stránky

Uvědomit si, jaké jsou moje silné stránky, na kterých mohu stavět.

Co o mně říkají ostatní?

Markovo koučování považuji za velmi přínosné a jsem moc rád, že jsem si ho při prvotním rozhodování vybral. Ve spoustě případů mě pomocí správně pokládaných otázek vždy dovedl k samotnému řešení. Velmi oceňuji, že jeho zaměření nebylo vyhrazené pouze na pracovní záležitosti, ale i na soukromý život - docházelo tedy k provazování jeho koučovacích a terapeutických znalostí a zkušeností.

Tomáš

Station Manager

Díky Markovému lidskému a profesionálnímu přístupu jsem si při společných sezeních uvědomila, co pro sebe přesně potřebuji. Marek mi poskytnul tolik potřebnou jistotu a podporu, že jsem se nebála uskutečnit změny v životě, které jsem potřebovala. Velmi bych na Markovi ocenila jeho schopnost naslouchat, nehodnotit, dávat podporu a hledat společně se mnou cestu, jak se pohnout z místa.

Petra

Lékařka

Potřeboval jsem si ujasnit, jak dále řídit svoji rozvíjející se firmu. Neměl jsem čas na sebe ani na svou rodinu, proto jsem se rozhodnul najít si kouče. S Markem je spolupráce vždy přínosná, dokáže jít pod povrch věcí i příběhů a nutí mě se nad věcmi zamýšlet. Díky našim společným konzultacím si nyní více užívám života a mám čas i na své blízké. Mám pocit, že firma nyní funguje mnohem lépe.

Kamil

Jednatel

Jsem rád, že jsem využil nabídku koučovacích služeb a vybral si Marka jako svého kouče. Umí správně pokládat otázky, na které mnohdy nevím odpověď, ale to mě nutí se nad věcmi více zamyslet. Vždy dojdu k řešení toho, co potřebuji. Čekal jsem nějaké zázračné rady, ale pochopil jsem, že jedině já musím na sobě pracovat, abych se v práci i v životě někam posunul.

David

Obchodní ředitel

Kontakt

Telefon: +420 606 446 411
E-mail: marek@marekvegricht.cz

Adresa

Bc. Marek Vegricht
Ruská 43
Ostrava - Vítkovice, 703 00

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

Kontakt

Telefon: +420 606 446 411
E-mail: marek@marekvegricht.cz

Adresa

Bc. Marek Vegricht
Ruská 43
Ostrava - Vítkovice, 703 00

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY