Hysterická porucha osobnosti

Život s hysterickou poruchou osobnosti může připomínat nekonečné divadelní představení, kde emoce hrají hlavní roli a každodenní scény se mění v dramatické akty.

Co je to hysterická osobnost?

Hysterická osobnost není oficiální psychologický termín. V minulosti se používalo slovo „hysterie“ pro popis různých emocionálních a fyzických příznaků, které se nedaly vysvětlit lékařsky. Dnes bychom místo „hysterická“ měli mluvit o emocionální nestabilitě nebo o borderline poruše osobnosti.

Hysterická porucha osobnosti, dnes častěji označovaná jako histriónská porucha osobnosti, je fascinující, a přitom komplexní psychologický fenomén, který jako by vypůjčil prvky z divadelních prken a přenesl je do každodenního života. Lidé trpící tímto typem poruchy osobnosti jsou mistři v dramatickém umění, jejich život je scénou a každá interakce je příležitostí k představení.

Představme si Petru, čtyřicetiletou úspěšnou manažerku, rozvedenou a s dvěma dospívajícími dětmi. Petra je žena, která si prožívá každý okamžik naplno, ale její emoce jsou často jako horská dráha – v jednu chvíli euforické výšiny, v další propadáky beznaděje.

V běžném životě se Petra často cítí jako herečka, která si musí udržet pozornost svého publika – ať už jsou to kolegové, přátelé nebo její děti. Její projevy jsou výrazné, gesta dramatická a emoce intenzivní. Při setkáních s přáteli může být životem a duší večírku, ale zároveň může působit náročně, když potřebuje, aby všechny oči byly upřeny jen na ni.

V pracovních vztazích může být Petra hvězdou, která dokáže přesvědčit a inspirovat, ale také může způsobit třenice, když se cítí ohrožena nebo nedoceněná. Její potřeba uznání a obdivu může vést k tomu, že se snaží vždy zářit, což může být vyčerpávající nejen pro ni, ale i pro její kolegy.

V partnerských vztazích a v manželství se hysterická porucha osobnosti projevuje jako bouře emocí. Petra může v jednu chvíli zahrnout svého partnera láskou a pozorností, ale v další chvíli může být nepředvídatelná a žárlivá. Její vztahy jsou často založeny na ideálu romantické lásky, který je ale těžké dlouhodobě udržet. Partner, který ji neposkytuje emocionální podporu, způsobuje, že se Petra cítí opuštěná a zrazená, což může vést k ještě větší dramatizaci a konfliktům.

Typické rysy hysterické poruchy osobnosti zahrnují touhu po pozornosti, snahu o manipulaci emocemi, povrchnost vztahů a citů, často i proměnlivou sebeidentitu. Petra může mít pocit, že bez pozornosti druhých se ztrácí, její sebevědomí kolísá a hledá potvrzení ve vnějších reakcích, místo aby našla sílu uvnitř sebe.

Charakteristickým rysem histriónské poruchy osobnosti je nadměrná emocionalita a snaha být stále středem pozornosti. Představte si člověka, který vstoupí do místnosti a všechny oči se obrátí jeho směrem. Ne proto, že by byl nejvyšší či nejlépe oblečený, ale protože jeho charisma a energie jsou tak silné, že doslova pohlcují prostor.

Jak ji poznat?

1. Nadměrná emocionalita a pozornost: Toto může zahrnovat přehnané výrazy emocí, teatrální reakce nebo manipulativní jednání.

2. Závislost na uznání od ostatních: Potřeba být stále ve středu pozornosti a závislost na pozitivním hodnocení od ostatních.

3. Nízká sebehodnota: Za dramatičností často stojí hluboké pocity nejistoty a nízké sebeúcty.

4. Nestálé vztahy: Vztahy jsou často bouřlivé s rychlými změnami od ideálních k devalvovanému vnímání druhých.

Jak se bránit hysterickým projevům?

Klíčem je stanovit hranice a učit se rozpoznávat manipulativní chování. Pokud máte v životě někoho jako je Petra, je důležité jasně a klidně komunikovat, co je pro vás přijatelné a co již překračuje vaše limity. Naučte se říkat „NE“ bez pocitu viny.

Komunikace s osobou trpící hysterickou poruchou osobnosti vyžaduje pevnost, ale zároveň empatii. Je důležité nehrát hru na emocionální šachy, ale snažit se rozumět, co druhý prožívá, a pomáhat mu hledat zdravější způsoby, jak vyjadřovat své emoce a potřeby.

Na co si dát pozor?

Mějte na paměti, že pod povrchem dramatických projevů se často skrývá hluboká nejistota a strach z odmítnutí. Snažte se být oporou, ale neumožňujte manipulaci a nezdravé závislosti. Vzájemný respekt a pochopení mohou být mostem přes propast emocí, kterou hysterická porucha osobnosti může přinést do života.

Shopping Basket