Jste připraveni změnit svůj život?

BLOG:

Jste připraveni změnit svůj život?

3 nejčastější sdělení, která slýcháme od lidí ve svém okolí, zní většinou takto:

Chci být úspěšnější ve svém životě
Chci udělat změnu ve svém životě
Chci začít dělat tohle nebo tamto

Ale jak to máme skutečně nastaveno uvnitř sebe? Jsme opravdu vnitřně připraveni a přesvědčeni o tom, že změnu uděláme? Nebo to jsou jen takové ty fráze, které říkáme ostatním a vlastně nám současný stav vyhovuje takový jaký je.

Pokud chci opravdu změnit svůj život, změnit situaci, ve které se nacházím, tak většinou věnuji večery po práci nebo víkendy svému osobnímu rozvoji. Věnuji svou energii a svůj čas tomu, abych se někam posunul, abych se něco nového naučil a získal nový pohled. Život nám nabízí spoustu skvělých příležitostí, jak se posouvat a jak růst, jen je potřeba je využít a začít žít.

„JEDNA VĚC JE VĚDĚT JAK NĚCO DĚLAT A DRUHÁ, ŽE TO OPRAVDU ZAČNEME DĚLAT.“

Příběh o velkém EGU.

Kdesi v horách byla jedna vesnice, kde na stromech rostlo krásné a chutné ovoce. Vesničané toto ovoce chodili pravidelně sbírat. Jednou procházel vesnicí mnich a s ním  silný, svalnatý a pohledný muž, dnes bychom řekli takový „macho“ nebo chcete-li „alfa samec“. Uviděli stromy s ovocem a kolem vesničany, jak sbírají plody. Ale to nejkrásnější a nejchutnější ovoce rostlo na těch nejvyšších stromech, kam se nikdo neodvážil vyšplhat, protože to bylo moc nebezpečné.

Ale tento silný a urostlý muž si řekl, že vesničanům ukáže svoji zdatnost, vyšplhá na ten nejvyšší strom a ovoce jim natrhá. Začal šplhat výš a výš až se dostal na samý vrchol stromu. Dole stála skoro celá vesnice a pozorovala ho. A jak se muž dostal do té nejvyšší koruny stromu tak se zdola ozval mohutný potlesk, lidé byli nadšení a začali hlasitě obdivovat tohoto odvážného a zdatného muže. On se jednou rukou držel větve stromu a  celým svým tělem se nahnul, aby dosáhl a natrhal to nejzralejší a nejchutnější ovoce na další větvi. Jenže v tom zavrávoral a začal padat na větve pod ním. Naštěstí se jedné větve zachytil a tak visel za jednu ruku ve velké výšce, kam se nikdo z lidí stojících dole neodvážil vyšplhat. Veškeré to zralé a krásné ovoce tím nárazem popadalo dolů.

Muž tam jen tak visel za jednu ruku a nebyl schopen žádného pohybu. Byl úplně strnulý. Říkal si pro sebe: „Nemůžu přeci dolů volat o pomoc, to bych vypadal jako slaboch. A nedokážu se ani pohnout, protože určitě spadnu. Vůbec nevím co mám dělat, teď fakt vypadám jako idiot a ti lidé dole se mi budou smát, že jsem to nezvládnul.“

Lidé dole začali shánět někoho, kdo by mu pomohl a nenechal ho jen tak viset, protože to  nemůže dlouho vydržet viset jen za jednu ruku. A určitě spadne a zabije se. Po chvíli sehnali jednoho moudrého obyvatele vesnice, aby poradil jak muži na stromě pomoci. Starší muž rychle vyhodnotil situaci a začal sbírat kameny, které ležely na cestě a pak začal tyto kameny házet nahoru do koruny stromu. Kameny trefovaly muže, který tam visel za jednu ruku, do celého těla. Bylo to pro něj velice bolestivé a nepohodlné. Říkal si, proč po něm někdo hází kameny, místo toho, aby mu nějak pomohl dostat se dolů. Byl tak naštvaný na toho drzého člověka dole a toužil ho chytnout a pořádně se mu pomstít.

Po chvíli, kdy bolest z dopadajících kamenů byla už tak silná, že to nešlo dále vydržet, našel ten muž visící na stromě způsob, jak sešplhat ze stromu dolů na zem. A jakmile byl na zemi tak jediné po čem toužil bylo najít a zbít toho člověka, který po něm házel kameny. Jenže ten moudrý muž byl najednou pryč. Lidé nechápali, proč jediné, po čem ten zachráněný muž touží je pomstít se, když mu vlastně zachránil život. Očekávali, že zachráněný muž bude spíše děkovat, že ho ten moudrý člověk donutil najít si způsob, jak se z té nepříjemné a život ohrožující situace dostat.

DOKUD SE NEDOSTANEME DO PROSTŘEDÍ NEBO SITUACE, KTERÁ NÁS PŘINUTÍ NĚCO UDĚLAT, BUDEME STÁLE VISET NA STROMĚ ZA JEDNU RUKU.

Chceme nebo nechceme změnu?

Silné ego je náš nepřítel. Pomůže nám sice po cestě nahoru k úspěchu, ale když pak začneme viset za jednu ruku a uvízneme na té naší cestě, tak nám ego brání dostat se zpátky. Říkáme si: „Co by na to řekli ostatní lidé, rodina, příbuzní, kamarádi?“ A naše pýcha nám nedovolí změnu udělat, i když nás taková změna může zachránit.

Dokud se nedostaneme do takového stavu a situace, kde se budeme cítit opravdu hodně špatně, kde nám nezbyde než se pohnout kupředu a něco se sebou, se svým životem udělat, tak si budeme stále jenom stěžovat. A možná si raději najdeme nějaké únikové prostředky, jak tento stav přežít, ať už se bude jednat o nevěru, alkohol, workholismus nebo drogy. Protože na druhou stranu se třeba až tak špatně nemáme.

Kolik z nás si dává novoroční předsevzetí? Kolik z nás má plány a vize pro svůj život? A kdo z nás se dostal ze stávajícího stavu tam, kam chtěl nebo si předsevzal? Všichni máme potenciál, schopnosti a dovednosti udělat změnu. A přesto žijeme horší život než  jaký bychom chtěli, než jaké jsou naše schopnosti a dovednosti, i když vlastní štěstí máme plně pod svou kontrolou.

Dejte si pro sebe závazek, že se budete snažit růst a pracovat na sobě.

Můžeme mít silnou vůli jít kupředu, překonávat překážky a snažit se na sobě pracovat. To, co pro sebe opravdu potřebujeme je být obklopeni lidmi, kteří nás podporují, kteří znají naše problémy a kteří nás dokáží inspirovat k tomu, abychom se pohnuli kupředu a opustili to, co nám neprospívá a co nás nutí viset na stromě za jednu ruku.

„DĚLEJTE MALÉ ZMĚNY, KTERÉ BUDOU MÍT PRO VÁS VYSOKOU PRIORITU!“

(Myšlenky převzaty a přeloženy z živého vysílání Jaye Shettyho – Genious Coaching Group)


Kontakt

Telefon: +420 606 446 411
E-mail: marek@marekvegricht.cz

Adresa

Bc. Marek Vegricht
Ruská 43
Ostrava - Vítkovice 703 00

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

Kontakt

Telefon: +420 606 446 411
E-mail: marek@marekvegricht.cz

Adresa

Bc. Marek Vegricht
Ruská 43
Ostrava - Vítkovice 703 00

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

Comments are closed.