Jak se domluvit s různými typy lidí

BLOG:

Jak se domluvit s různými typy lidí?

Možná si občas říkáte, proč je s některými typy lidí jednoduché a příjemné komunikovat, a s jinými to jde velmi obtížně a vznikají konflikty a hádky.

Proč jsou někteří lidé přátelští, otevření, usměvaví a jiní se skoro neusmívají, jsou uzavření do sebe, zaměřují se na detaily nebo vás pořád komandují a říkají vám, co máte dělat. Pojďme se podívat na to, jak komunikovat s různými typy lidí a to na základě komunikační typologie DISC.

Každý z nás je osobnost, originál

To, co z nás dělá jedinečnou osobnost jsou naše geny, které dědíme po našich předcích. Ale kromě genů se na utváření osobnosti podílí taky vliv prostředí (rodina, škola, vrstevníci, spolupracovníci, autority) a pak učení a vlastní činnost člověka (ve škole, hry, zaměstnání, zájmová činnost a běžné každodenní činnosti).

Zkráta nenajdeme dva naprosto stejné, identické jedince. Každý z nás je originál. Proto musíme ke každému člověku přistupovat individuálně, snažit se tzv. pochopit jeho mapu světa – způsob jak přemýšlí, jak se dívá na ostatní, jak komunikuje a jaké má představy o sobě. Jaké jsou jeho potřeby, sny a obavy.

Proč řadit lidi do nějakých skupin, typologií?

Lidé už dávno před naším letopočtem cítili potřebu ostatní nějak zařazovat. Dělali to proto, aby byli schopni předvídat a případně vysvětlit jejich chování. Toto zařazování lidí do skupin je spojeno s vyššími funkcemi našeho mozku. Naši předci např. dávali do skupin rostliny (jedlé x nejedlé), zvířata (užitečná x nebezpečná) a časem do tohoto třídení zařadili i lidi.

Pokud chceme druhé lidi motivovat, přesvědčit je, inspirovat je nebo s nimi spolupracovat, musíme mluvit jejich jazykem.

Typologie nám pomáhají se zorientovat v tom, jak ten který člověk komunikuje a díky tomu je komunikace s ním snadnější. Typologie nám neříká, jestli je dotyčný člověk dobrý nebo špatný. Pouze popisuje, jak ten který komunikační typ komunikuje a na co se v komunikaci zaměřuje – jestli např. více na lidi a vztahy nebo na detaily a úkoly.

V běžném životě prostě nemáme čas dát komunikačnímu partnerovi např. 200 stránkový osobnostní dotazník, aby ho vyplnil a my následně věděli, jak s ním komunikovat. Pomocí typologie, kterou vám zde ukážu, dokážete rozpoznat celkem dobře, do jaké kategorie dotyčný člověk spadá a jak je vhodné s ním / ní komunikovat, abyste si vzájemně rozuměli.

Komunikační typologie

Tato typologie se dá využít v následujících situacích:

– řešit konflikty a zvládat problémy v komunikaci
– zlepšovat osobní i pracovní vztahy
– uvědomit si komunikační potřeby jednotlivých členů týmu
– rozvíjet prodejní dovednosti při komunikaci se zákazníky
– rozvíjet vzájemnou spolupráci v týmu

Typologie DISC má 4 kvadranty a zahrnuje tyto 4 komunikační typy: Dominance, Ovlivňování (influence), Stabilita (stability) a Svědomitost (conscientiousness).

Zkuste si odpovědět na následující 2 otázky:
Jste více společenský nebo spíše uzavřený, zdrženlivý typ?
Orientujete se více na lidi a na vztahy nebo úkoly a výsledky?

DOMINANCE
Do této kategorie spadají lidé, kteří jsou orientováni na úkoly a výsledky a jsou společenští.
Tento typ člověka je soutěživý, cílevědomý, touží po moci a mít nad věcmi a situacemi kontrolu. Motivuje je akce, chtějí, ať se věcí dějí a dosahují se výsledky. Umí se velmi rychle rozhodovat a řešit problémy. Chtějí se sami rozhodovat a unavuje je množství detailů.

Jak s tímto typem komunikovat?
Buďte struční, vyhýbejte se detailům. Při diskuzi běžte rovnou k věci, nebuďte rozvláční. Vyhýbejte se zevšeobecňování, příliš se neopakujte, zaměřte se na řešení a ne na problémy. Hovořte o tom, co děláte, ukazujte výsledky své práce a dávejte řešení.

OVLIVŇOVÁNÍ (influence)
Lidé tohoto typu jsou zaměřeni na komunikaci, ovlivňování a přesvědčování druhých. Jsou otevření nápadům, inovacím, mají hodně energie a charisma. Jsou velmi impulzivní, humorní, emocionální a přesvědčiví. Bojí se, že ztratí vliv, budou je ostatní ignorovat nebo s nimi nebudou souhlasit.

Jak s tímto typem komunikovat?
Při komunikaci s tímto typem vyjádřete nadšení, nechte tento typ vyniknout, potřebuje hodně pozornosti. Potřebují dostat prostor pro nápady, inovace, musejí být neustále inspirováni. Zaměřte se na pozitivní věci a vyhněte se příliš mnoho detailům, nezahlcujte je termíny a přesnými pokyny. Potřebují určitou míru svobody.

STABILITA (stability)
Tento komunikační typ je zaměřený na vztahy a na lidi. Vztahy s ostatními jsou pro ně velmi důležité a chtějí, ať je mají všichni rádi. Jsou velmi vstřícní, emaptičtí, jsou to dobří posluchači, podporují ostatní. Nemají rádi konflikty, změny a přílišný tlak.

Jak s tímto typem komunikovat?
Buďte přátelští a trpěliví. Tento typ chce mít pocit, že si jich vážíme a že oceňujeme jejich práci. Chovejte se k nim uvolněně, dávejte najevo pozitivní vztah a získejte si jejich důvěru.

SVĚDOMITOST (conscientiousness)
Lidé s tímto profilem se zaměřují na detaily, mají rádi analyzování všeho. Jsou přesní, precizní, opatrní a systematičtí. Potřebují dostat detailní plán a budou vždy vyžadovat detailní přehled. Rozhodují se pomalu, obtížně a pro své rozhodnutí potřebují mnoho informací. Příliš nemluví a nevyhledávají oční kontakt.

Jak s tímto typem komunikovat?
Při komunikaci musíte poskytnout co nejvíce detailů, musíte být přesní. Mluvte pomalu a k věci, nevynechávejte informace, které se vám mohou zdát být nedůležité. Poskytněte dost času na prostudování případných materiálů.

Všechny typy mají své silné stránky

Každý tým, pracovní kolektiv, skupina či rodina potřebuje, aby v něm byly zahrnuty všechny typy. Pokud tam bude chybět typ D, tak se nic nedotáhne do konce a nic nebude uděláno včas případně vůbec. Když nebude typ I, nebudou nové nápady, ideje, vize a novinky. Pokud tam bude chybět typ C, nebudeme mít nikdy kvalitní a správné informace pro naše rozhodnutí. A když bude chybět typ S, tak se lidé nebudou cítit šťastně.

Každý komunikační typ přináší do komunikace něco dobrého, pozitivního a hodnotného. Důležité pro nás je, abychom znali svůj DISC model a potom také poznali DISC model našeho komunikačního partnera.

Nehodnoťte lidi, ale všímejte si jejich chování. Pozorujte rozdílnosti mezi lidmi, jak lidé komunikují a na co se v komunikaci zaměřují.

(Zdroj: Personality Profile Solutions LLC. https://www.discprofile.com/what-is-disc/overview/)

Kontakt

Telefon: +420 606 446 411
E-mail: marek@marekvegricht.cz

Adresa

Bc. Marek Vegricht
Ruská 43
Ostrava - Vítkovice 703 00

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

Kontakt

Telefon: +420 606 446 411
E-mail: marek@marekvegricht.cz

Adresa

Bc. Marek Vegricht
Ruská 43
Ostrava - Vítkovice 703 00

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

Comments are closed.