Jak poznat emočně nestabilního partnera?

Ti, kdo trpí poruchou osobnosti si své potíže neuvědomují. Problémy vidí zásadně ve svém okolí.

Pokud žijete s partnerkou či partnerem, který trpí emočně nestabilní poruchou osobnosti (hraničním nebo impulzivním typem), musím vám upřímně říct, že se budete ve vztahu pohybovat na hranici nebe a pekla. Hraničářky dokážou být velmi charismatické, svůdné a okouzlující, takže jejich šarmu rychle podlehnete. Pro lidi, kteří jsou s těmito typy ve vztahu, je takový život jako na nekonečné horské dráze, která je frustrující, vyčerpávající a beznadějná.

Většinou se tato porucha poprvé naplno projeví u mladých žen v době dospívání a může být buď vrozená nebo je způsobena v raném dětství, kde dítě zažívá frustrující zážitky nebo vyrůstá v rodině, kde jsou vztahy velmi napjaté. Něco jako italská domácnost. Zhruba 65% hraničářů mají jednoho z rodičů se stejnou diagnózou.

Jaké jsou typické rysy emočně nestabilní osobnosti? 

Pojďme se podívat na některé znaky, podle kterých poznáte, že máte vedle sebe člověka s poruchou osobnosti.

Mají výbušné a afektované reakce.

Tito lidé jednají výbušně a své afektované reakce neumí kontrolovat. Mají tendenci k hašteřivému chování a ke konfliktům se svým okolím zvláště poté, kdy přijde kritika. Navazují velmi intenzivní vztahy, které jsou schopni ihned zavrhnout. Hodně se bojí opuštění, prožívají vnitřní úzkost (strach), přemýšlejí o sebevraždě a jsou schopni ji plánovat a také zrealizovat.

Jsou emočně velmi nestálí.

Včetně nestálosti ve vztazích. Jsou velmi náladoví a jejich chování se těžko předvídá. Změny nálad přicházejí náhle a bez varování. V jednu chvíli svého partnera milují a obdivují, a vzápětí svého partnera nenávidí, mají na něho vztek, jsou agresivní nejen slovně, ale i fyzicky. Vidění jejich světa je pouze bílá nebo černá, a to vždy v extrému. Buď někoho šíleně milují, nebo ho šíleně nenávidí.

Mají nevyhraněnou sexualitu.

Můžou říkat, že sex k životu nepotřebují, na druhou stranu mají tendenci k promiskuitnímu chování a sexuální žádostivosti. Většinou v krátkém čase vystřídají několik sexuálních partnerů. Na druhou stranu jsou např. schopni se s vámi začít vášnivě líbat na tanečním parketu při ploužáku, i když se znáte pár hodin. Mají snahu být neustále v kontaktu s osobami opačného pohlaví, i když mají svého partnera, protože potřebují mít vždy zadní vrátka. Mezi sexuální žádostivost patří např. dychtivé a upřené pohledy na vysportované muže na ulici, v lese, na parkovišti před obchodem apod. a to zcela otevřeně v přítomnosti svého partnera. Kdokoli na ně zavolá např. od baru nebo je osloví na túře v lese, tak nechají svého přítele stát tam kde je a jdou se ihned bavit s novým objektem. Raději se partnerka půjde bavit na diskotéku, kam zrovna dorazila skupina chlapů, než aby si v telefonu povídala se svým přítelem, který je desítky kilometrů daleko a čeká na její telefonát.

Nedokáží vnímat realitu.

Vlastně neví, co je skutečnost a co už pouze iluze a výplod jejich fantazie a nesmyslných představ. Hraničáři by se měli zamýšlet nad svým životem i nad situacemi, které se staly. Možná není chyba jen v těch ostatních, ale u nich samotných, v jejich neoprávněných až zlých reakcích. Opravdu se s vámi rozešel partner proto, že vás nemiloval, nikdy mu na vás nezáleželo nebo vás nenáviděl? Nebo už nemohl dále snášet vaše neustálé obviňování, kritiku, výčitky a žárlivé scény?

Morálka není pevná a stálá.

Jejich morálka je všechno jenom ne dlouhodobě pevná a stálá. V jednu chvíli vám něco slíbí, ale za 2 minuty je to zase jinak a udělají pravý opak. Nedá se spolehnout na nic z toho, co vám slíbí. Navíc, nemají vyvinutou toleranci k frustraci a stresu.

Bojí se odmítnutí a přehnaně se mu snaží vyhnout.

Navenek se tváří jako citově velmi prožívající, ale uvnitř je jen pocit prázdnoty a nicoty. O své emoční citlivosti hodně hovoří, ale vnitřně ji neprožívají a neumí své emoce pojmenovat. Vychrlí na vás spoustu výčitek, osočování, obviňování a když se začnete bránit, tak hovoří o tom, že jenom vyjadřují své pocity. Pokud se zeptáte na konkrétní pocit, nejsou schopni ho říct.

Mají sklony se sebepoškozovat.

Nemusí se nutně jednat o řezání se nožem nebo žiletkou, ale i např. posedlost extrémními výkony, sporty, zážitky, jít až za hranice svých možností (Celý den nejím, protože jsem tlustá. Na kole musím ujet aspoň 80km, jinak si sebe nevážím. Na horách musím ujít 50km, ale nejlépe 100km, moje zdraví nehraje roli. Nebo uběhnout denně aspoň 18km).

Mají tendenci k závislostem.

Ať už je to alkohol, hazard nebo drogy. Mají např. potřebu se opít, protože nemají nastaveny svoje vnitřní hranice a tímto způsobem řeší domnělé i skutečné frustrující situace. U lidí s emoční nestabilitou je závislost zcela běžná, protože to jsou velmi impulzivní lidé.

A co říct závěrem?

Musíme si uvědomit, že tato porucha osobnosti je nemoc, a ne záměrná snaha vám ublížit. Bohužel nemá smysl takového člověka prosit a přemlouvat, aby se změnil. Není to ale o tom, že by hraničář byl bezmocný a neměl nést odpovědnost za své chování. Musí odpovědnost nést a nesmíme ji/ho omlouvat ani chránit. Musí přijmout reálné důsledky svého chování. Na druhou stranu je těžké jim pomoci, protože je nepřesvědčíte, že pomoc potřebují. Nebo utíkají, když je před nimi něco složitějšího, na čem by měli začít pracovat a změnit.

Věnujte pozornost varovným signálům, které vaše partnerka/partner vysílá. Pokud po pár měsících vztahu přijdou některé z uvedených reakcí, mělo by to být pro vás varováním:

Má extrémní emoční reakce, které nedokáže držet pod kontrolou

Obviňuje vás, kritizuje a ponižuje v soukromí i před ostatními

Opíjí se a říká vám, že ji/ho nemusíte držet dál od alkoholu

Má za sebou ztroskotané vztahy a za žádný z nich nenese odpovědnost. A vy pak budete jen další položka v seznamu ex partnerů

Má složitý vztah se svou rodinou (rodiče, sourozenci, děti) i s ostatními lidmi. Pokud to je žena, nemá prakticky žádné kamarádky

Je majetnická/ý a žárlivost je na denním pořádku

Pokud jste ve vztahu s emočně nestabilním partnerem, sami si odpovězte na otázku, jestli vám takovýto vyčerpávající a extrémní vztah stojí za to. Časem se to bohužel podepíše na vašem zdraví, na vaší sebejistotě a sebevědomí a budete psychicky i emočně na dně. Nebojte se takovýto vztah ukončit, protože někde jinde na vás určitě čeká zdravý, milující, láskyplný a emočně vyrovnaný partner.

Máte zájem o další články do e-mailu?

Zadejte svou e-mailovou adresu a já Vám občas pošlu zajímavý článek nebo tip.

    Shopping Basket