8 kroků jak si plnit své sny

BLOG:

8 kroků jak si plnit své sny

Pokud si chceme splnit svůj sen, je důležité mít cíl a plán. Takto se nám úspěchu dosahuje lépe, protože víme, kam jdeme a co pro úspěch musíme udělat.

Úspěchu můžeme samozřejmě dosáhnout i bez stanovení cíle nebo konkrétního plánu, ale takto jen spoléháme na něco, co nemáme plně pod kontrolou. Zkrátka když máme cíl a plán, tak se nám úspěchu dosahuje mnohem lépe. 

Důležité je také vědět, že život není fér a někdy se nám holt nepodaří dosáhnout toho, co jsme si naplánovali, i když jsme pro to udělali všechno. To je prostě život.

Pojďme se podívat na 8 kroků, které nám pomohu dosáhnout svého snu.

1. Je to sen nebo cíl?

Jaký je rozdíl mezi snem a cílem?
SEN je něco, čeho chceme sice dosáhnout, ale nemáme to plně pod svou kontrolou. Na sen působí vlivy okolí a je to spíše jakési naše zbožné přání. 

CÍL si stanovuju já sám a to včetně konkrétních kroků, které k němu vedou. Cíl tak máme plně pod svou kontrolou. Cíl nám pomáhá zvýšit šance dosáhnout svého snu, svého úspěchu. 

Příklad snu – CHCI ZHUBNOUT!

Nyní se zamysleme nad tím, jaké cíle nám pomohou naplnit tento náš sen.

Jaké cíle podpoří tento můj sen?

  • Začnu pravidelně jíst, aspoň 5x denně.
  • Vynechám ze stravy rychlé cukry a tučná jídla.
  • Budu pít 2-3 litry vody s citronem denně a to 1l vody do 14h.
  • Budu se pravidelně hýbat tzn. cvičit aspoň 3x týdně.

Říci si, že chci zhubnout je první krok, ale bez rozpadu tohoto snu na konkrétní cíle to pořád zůstává pouze a jenom sen. Cíle musí být samozřejmě konkrétní, realistické a dosažitelné. 

A přijměte i fakt, že se může stát, že některé cíle se vám prostě splnit nepodaří. Ale můžete se aspoň ocenit za to, že jste pro jejich splnění udělali maximum!

2. Velké sny a velké cíle

Dávejte si velké sny a velké cíle. „Zaměř se raději na dosažení Měsíce, než abys mířil pouze na oblohu.“ Protože pokud se ti nepodaří dosáhnout Měsíce, vylétneš aspoň na oblohu. Ale když budeš mířit na oblohu a neuspěješ, tak skončíš jen pár metrů nad zemí. 

Pocit, když se mi podaří dosáhnout Měsíce je fantastický a znamená to hodně velké úsilí, které mě vnitřně bude naplňovat. Malé cíle nás většinou brzy přestanou bavit, protože nejsou pro nás tak vzrušující.

3. Jaké jsou moje základní kameny

Co to jsou ty základní kameny? Každý náš sen by měl být postaven na určitých základních kamenech. Třeba situace, když chci zhubnout. Moje základní kameny pro hubnutí budou – ZDRAVÁ STRAVA, PRAVIDELNOST, POHYB.

Ke každému základnímu kameni si následně přiřadím cíl, který bude hodně konkrétní a bude realistický. Pro dosažení cíle je dobré nedělit svou pozornost na více činností a úkolů. Raději si vyberte jednu činnost, která vede k cíli a té dejte svou 100% pozornost. Udělejte jeden malý krok kupředu, ale dejte mu 100% prioritu!

DOPORUČENÍ:

  • sepište si, na jakých základních kamenech stojí váš sen.
  • ke každému kameni si dejte cíl, který bude konkrétní, realistický a měřitelný.
  • nastavte si měřítka, podle kterých budete měřit a vyhodnocovat svůj postup k cíli.
  • stanovte si termín nebo období, kdy chcete svého cíle dosáhnout.

4. Výmluvy a překážky

Pro dosažení svých cílů je dobré mít připravenou svoji osobní strategii. Můžete začít např. tím, že si nejprve sepíšete seznam všech svých VÝMLUV, které si můžete sami sobě říkat a které vás budou brzdit na cestě k cíli. Potom si vytvořte a sepište strategie, jak tyto výmluvy zvládnete.

Zamyslete se také nad překážkami, které vám mohou bránit dosáhnout vašeho cíle nebo snu a vytvořte si plán, jak tyto překážky překonáte.

5. Plán

Když už víte, na čem budete pracovat, tak potřebuje mít také plán, který bude realistický. Buďte k sobě opravdu upřímní a realističtí, abyste se vyhnuli selhání a pocitům zklamání.

Představte si svůj sen nebo cíl jako vysokou horu a vy se potřebujete dostat na její vrchol. Určitě to nezvládnete na jeden zátah, musíte si cestou na vrchol hory udělat několik táborů, tedy rozdělit svou cestu vzhůru na jednotlivé etapy.

Plán by měl obsahovat několik etap, několik menších cílů, které vedou k vašemu hlavnímu cíli. Mít několik menších cílů je fajn, protože takto můžete hezky měřit váš postup. A zároveň máte přehled o tom, kde se právě nacházíte a jak se vám daří postupovat po časové ose směrem k cíli. Nezapomeňte, že každý menší cíl musí mít také svůj termín, svůj časový údaj.

6. Oslava úspěchu

I částečný úspěch je lepší než žádný! Například budete muset uklidit celý byt a vůbec se vám do toho nechce. Je to proto, že před sebou vidíte vysokou horu a nevidíte vrchol kopce. Můžete si říct, že neuklidíte celý byt najednou, ale že ho uklidíte po částech a začnete s kuchyní. Ujistěte se, že tento úkol je jednoduchý a zvládnutelný. 

Když skončíte s kuchyní, tak se odměňte. Nedívejte se, kolik toho ještě máte uklidit, ale buďte spokojení a oslavte, že jste se do úklidu vůbec pustili. No a krok po kroku ukliďte celý byt.

Použiju opět přirovnání k cestě na vrchol hory. Když se dostanete do dalšího tábora, dosáhnete svého malého cíle, OSLAVTE TO! Potřebujete měřit svůj úspěch a odměňovat se za dosažení každého i malého cíle na vašem plánu. Náš mozek potřebuje dostávat pozitivní podněty, odměny, když se nám podařilo něco dokázat nebo dokončit.

Sledujte své úspěchy a někam si je zaznamenávejte. Tak budete vidět pokroky na cestě k vašemu snu nebo cíli. Když si váš záznam s úspěchem pověsíte např. někam na zeď nebo na dveře od ledničky, budete mít pořád před očima to, o co se snažíte a jak se vám to daří naplňovat. Je to psychologicky silná zbraň a účinná motivace.

7. Kontrola plnění

V této části se podívejte na to, co vám dobře funguje a co naopak je potřeba změnit nebo upravit. Zkontrolujte, zda se vám daří plnit vaše cíle. Tímto si vlastně sami sobě nastavujete zrcadlo a snažíte se být k sobě upřímní. 

Pokud se ukáže, že jsou pro vás cíle obtížné nebo jen těžko dosažitelné, tak můžete buď požádat někoho ze svého okolí o pomoc nebo své cíle poupravit.

Je důležité mít někoho, s kým můžete sdílet svoje pokroky a který vám řekne pravdu, i když může být pro vás nepříjemná. Důležité je, abyste tomuto člověku věřili a svůj názor vám sděloval s úctou a s laskavostí.

Přistupujte ke kontrole plnění s pozitivním a realistickým postojem. Pokud se vyskytne nějaký problém, tak úspěšní lidé si vždy pokládají tyto otázky:

Jak tento problém sám zhoršuju? 

Co mohu udělat pro to, abych změnil své chování nebo myšlenky a tento problém vyřešil?

Jak mohu změnit okolnosti, abych pomohl problém vyřešit?

Čím k tomu problému přispívají ostatní?

Méně úspěšní lidé mohou používat jiný postup a to takový, že nejprve obviňují za problémy ty ostatní a hledají způsoby jak dokázat, že se ti ostatní mýlí. Potom se dívají na okolnosti a obviňují okolnosti. U sebe samozřejmě žádnou chybu nehledají. Naopak, překreslí si obraz minulosti tak, aby sami sebe dostali do lepšího světla.

8. Výsledky

Jak jsem psal v úvodu, ne vždy se nám podaří uspět na 100% na cestě za svým snem nebo cílem. Proto je dobré mít připravený plán na různé typy výsledků. Výsledky mohou být – ÚSPĚCH, ČÁSTEČNÝ ÚSPĚCH, SELHÁNÍ.

ÚSPĚCH
Většina úspěchů znamená tvrdou práci a soustavné zaměření pozornosti na to, co chceme dosáhnout. Když dosáhneme úspěchu, máme z něj radost a jsme na sebe hrdí. 

Musíme si ale dávat pozor na to, abychom neupadli do určité samolibosti. Můžeme zapomínat na to, co vše jsme museli pro dosažení úspěchu podstoupit. Někdy se může stát, že svůj úspěch znovu nezopakujeme. Zkrátka s každým novým cílem začínáme od nuly a proto se musíme snažit pracovat na svých schopnostech.

ČÁSTEČNÝ ÚSPĚCH
Náš mozek většinou přemýšlí černobíle. Buď je něco úspěch nebo to úspěch není. Ale můžeme také přijmout fakt, že se nám některý cíl podaří naplnit jen z části. I tady je dobré oslavit každý úspěch, který se nám povedl. A poučit se z toho, co se nám nepovedlo a příště na tom zapracovat jinak, lépe.

SELHÁNÍ
Lepší než se trápit nějakým neúspěchem je dívat se na selhání jako na výzvu. Berte to jako zkušenost, jako lekci života nebo příležitost na sobě více pracovat a zdokonalovat se. To, jak se díváme na neúspěch odráží, jakou máme sebeúctu a hrdost. Někdo může porážku vnímat jako katastrofickou událost, zatímco jiný se z neúspěchu poučí, přijme ho a jde dál. Přijměte výsledek situace takový jaký je.

Závěr

Abych to tedy celé hezky shrnul. Definujte si svůj sen. Dejte si pro sebe dost času na to, abyste si vytvořili plán, jak svého snu dosáhnout. Určitě je fajn pracovat s někým, kdo vás podpoří na cestě za vaším snem (kamarád, partner). Neustále si připomínejte, proč chcete dosáhnout svého snu a co pro vás bude znamenat úspěch. A výsledek situace berte takový jaký je, ať už bude znamenat úspěch nebo neúspěch.

(Zdroj: PETERS, Steve. Paradox šimpanze. Brno: Zoner Press, 2013.)

Kontakt

Telefon: +420 606 446 411
E-mail: marek@marekvegricht.cz

Adresa

Bc. Marek Vegricht
Ruská 43
Ostrava - Vítkovice 703 00

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

Kontakt

Telefon: +420 606 446 411
E-mail: marek@marekvegricht.cz

Adresa

Bc. Marek Vegricht
Ruská 43
Ostrava - Vítkovice 703 00

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

Comments are closed.